Coquilles | Chanterelle | crème van aardpeer | salsa verde **